Tầm nhìn - Sứ mệnh

MỤC TIÊU - TẦM NHÌN

- Mở rộng quy mô doanh nghiệp thông qua việc tận dụng các cơ hội hợp tác, phát triển mối quan hệ bền chặt với các đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục cải thiện chất lượng toàn bộ đội ngũ nhân sự KGK Engineering nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ của Khách hàng và Đối tác

- Phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế, trên nền tảng: Tinh thần Việt và Trí tuệ Việt.

- Trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả trong lĩnh Xây dựng và giải pháp vật liệu hoàn thiện.

- Không ngừng cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng đầu ra của sản phẩm. Áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kim gia Khang phấn đấu trở thành nhà thầu kết cấu thép có chất lượng nhất, hiệu quả và uy tín hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2020.

Chiến lược của Kim gia Khang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến 2020 là phấn đấu trở Kim gia Khang phấn đấu trở thành nhà thầu kết cấu thép có chất lượng nhất, hiệu quả và uy tín hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2020. Trong đó chú trọng đến 04 khâu đột phá chiến lược là:

  • Tập trung vào nhóm khách hàng trung bình-khá
  • Sử dụng nguồn năng lực quản lý thi công xây dựng & các nguồn nội lực tài chính để phát triển thương hiệu Kim gia Khang ngay thị trường trong nước và quốc tế.
  • Chú trọng xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi cho doanh nghiệp.
  • Ứng dụng công nghệ mới, tạo vị thế cho doanh nghiệp trên thị trường thông qua các giải pháp xây dựng đặc biệt, gia tăng các giá trị cốt lõi bằng những ý tưởng sáng tạo, lợi nhuận thực và bền vững.

Xem thêm Hồ Sơ Năng Lực của chúng tôi.