Cập nhật tiến độ dự án xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất Việt Hồng ngày 01-2018

Qua những ngày thời tiết bất thường, hiện tại dự án xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất Việt Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ (đang thi công phần mái), gấp rút hoàn thiện trong thời gian sớm nhất nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , chất lượng công trình khi bàn giao.