Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An tháng 8

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 01/08/2017 - Dự án Nanoco - khu công nghiệp VSIP Nghệ An những ngày này trên công trường hết sức nhộn nhịp khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ thi công... Kim Gia Khang (đơn vị thiết kế, thi công trọn gói) xin cập nhật một số hình ảnh tiến độ dự án nhà máy Nanoco - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An - Việt Nam

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 01/08/2017 - Dự án Nanoco - khu công nghiệp VSIP Nghệ An những ngày này trên công trường hết sức nhộn nhịp khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ thi công... Kim Gia Khang (đơn vị thiết kế, thi công trọn gói) xin cập nhật một số hình ảnh tiến độ dự án nhà máy Nanoco - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An - Việt Nam.