Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An tháng 7

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017 - Dự án Nanoco - khu công nghiệp VSIP Nghệ An những ngày này trên công trường hết sức nhộn nhịp khẩn trương bởi đang thi công nhiều hạng mục đầu tư trong khu công nghiệp như đường giao thông, nhà xưởng, hệ thống thoát nước thải, san lấp mặt bằng...

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017 - Dự án Nanoco - khu công nghiệp VSIP Nghệ An những ngày này trên công trường hết sức nhộn nhịp khẩn trương bởi đang thi công nhiều hạng mục đầu tư trong khu công nghiệp như đường giao thông, nhà xưởng, hệ thống thoát nước thải, san lấp mặt bằng...Kim Gia Khang (đơn vị thiết kế, thi công trọn gói) xin cập nhật một số hình ảnh tiến độ dự án nhà máy Nanoco - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An - Việt Nam

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017

Cập nhật tiến độ dự án Nanoco VSIP Nghệ An ngày 08/07/2017