Tiến độ thi công dự án NANOCO - VSIP Nghệ An

Cập nhật tiến độ dự án NANOCO - VSIP Nghệ AN. Hiện tại, VSIP Nghệ An đã kêu gọi được 3 khách hàng vào đầu tư bao gồm: Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất & Kinh doanh TĐV, NANOCO Vinh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) với tổng vốn đầu tư khoảng 235 tỷ đồng.

Cập nhật tình hình tiến độ dự án NANOCO - VSIP Nghệ An.

Hiện tại, VSIP Nghệ An đã kêu gọi được 3 khách hàng vào đầu tư bao gồm: Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất & Kinh doanh TĐV, NANOCO Vinh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) với tổng vốn đầu tư khoảng 235 tỷ đồng.

Về tiến độ, VSIP Nghệ An đang tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng các hệ thống hạ tầng cơ bản trong khu công nghiệp gồm: hệ thống đường; thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cung cấp nước sạch...

Là dự án thứ 7 của Tập đoàn VSIP, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án lớn nhất đã đầu tư tại Nghệ An đến thời điểm này, được lãnh đạo Tập đoàn VSIP và tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, chăm lo. Dự án kỳ vọng đón đầu làn sóng đầu tư mới trong năm 2017; bởi vậy, Tập đoàn đang tập trung cao độ đầu tư  hạ tầng, cơ sở vật chất. Tiềm lực và sự chuyên nghiệp trong đầu tư và phục vụ đầu tư của một tập đoàn lớn có uy tín đầu tư về khu công nghiệp dự báo triển vọng rất tốt về Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

KGK-ENGINEERING đã đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trường để đạt đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dưới đây là một số hình ảnh được gửi về tư công trình thi công.

Lễ khởi công công trình - dự án NANOCO - VSIP Nghệ An

 

 Hình ảnh phối cảnh công trình sau khi hoàn thiện: