Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể liên hệ lại với bạn!

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Trụ sở Đà Nẵng: Số (06 + 16) Võ Chí Công - P.Hòa Xuân - Q.Cẩm Lệ - Tp.Đà Nắng. Tel: 0236.3 695 056. Hotline: 0905 445 045 - Fax: 02363 695 878 Trụ sở Hồ Chí Minh: 171 Nguyễn Thị Thập - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0888. 096 969. Hotline: 0905 445 045 - Hotline: 02363 695 878

Email: kimgiakhang@gmail.com