TRUNG TÂM HỘI NGHI TIỆC CƯỚI SAVAN

DỰ ÁN: TRUNG TÂM HỘI NGHI TIỆC CƯỚI SAVAN

Hạng mục         : Hợp đồng thiết kế thi công trọn gói

Chủ đầu tư       : KHAMCHANH SOULIGHTPHAN

Thời gian           : 150 ngày

Quy mô             : 6.225 m2

Địa chỉ               : Thành phố Savanakhet - Lào